Takster pr. 1. januar 2023.


   Vis som PDF 

Driftsbidrag

 

Excl. moms 

 Incl. moms 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed i flerboligejendomme

kr.

600,00

750,00  

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

kr.

100,00

125,00  

Afgift fjernbetjent lukkeventil

kr.

100,00

125,00  

Vandafgift pr. m3.

kr.

6,50

8,13  

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat)

kr.

  6,37

7,96  

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

4.500,00

5.625,00  

 Øvrige forbrugere  0 – 500 m3/år

kr.

4.500,00

5.625,00  

                  -               501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag)

kr.

9.000,00

11.250,00  

                  -            2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag)

kr.

13.500,00

16.875,00  

                  -           5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag)

kr.

18.000,00

22.500,00  

Forsyningsledningsbidrag i byzone:  Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig. Øvrige forbrugere beregnes efter samme faktorer som ved hovedanlægsbidrag.

kr.

13.400,00

16.750,00  

Forsyningsledningsbidrag i landzone: Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig. Øvrige forbrugere beregnes efter samme faktorer som ved hovedanlægsbidrag.

kr.

56.200,00

70.250,00  

Stikledningsbidrag pr. stk.

 

 

   

I byområde (inden for byskilt)

kr.

7.800,00

9.750,00  

I landzone (Gældende for manglende ejendomme i forsyningsområdet)

kr.

39.200,00

49.200,00  

Samlet anlægsbidrag i byområde 0-500 m3/år

kr.

25.700,00

32.125,00  

Samlet anlægsbidrag i landzone

kr.

99.900,00

124.875.00  

 

Den faste afgift opkræves pr. boligenhed, uanset om der opkræves for en eller flere boligenheder på samme måler eller samme opkrævning.

Afgift fjernbetjent lukkeventil betales, hvis flere forbrugere forsynes fra samme vandstik og der er aftalt individuel afregning til hver forbruger.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Hovedanlægsbidrag ved forventet forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober"

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af statsafgift for ledningsført vand og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

Rykkergebyr 

kr.

      100,00 

Momsfrit  

Flyttegebyr

kr.

200,00 

250,00  

Gebyr for manuel aflæsning af vandmåler 

kr.

250,00 

312,50  

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

kr.

450,00

562,50  

Gebyr for genudskrivning af årsopgørelse

kr.

100,00

125,00  

Byggevand ved mindre byggerier (parcelhus og lign.)

kr.

1.000,00

1.250,00  

Gebyr byggevand ved større byggeprojekter aftales individuelt      

Genåbningsgebyr – herudover betales omkostninger ved genåbning

kr.

1.000,00

1.250,00  

Depositum - sikkerhedsstillelse ved byggesager kr. 5.000,00 6.250,00  

 

Ved tilslutning i forbindelse med nybyggeri og/eller ny udstykning skal der samtidig med anlægsbidrag/tilslutningsbidrag eller senest med udstedelse af byggetilladelse betales 1 stk. depositum pr. anlægsbidrag/tilslutningsafgift til sikkerhed for eventuel beskadigelse af stophane m.v. under byggeri/anlægsarbejdet.

Når byggeriet inkl. udendørsanlæg og/eller udstykningen er færdiganlagt tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af faktiske udgifter ved kontrol af måler og tilslutning, samt eventuel udgift til renovering af stophane m.v., som er beskadiget under bygge- og anlægs- henholdsvis udstykningsarbejdet.

 

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Silkeborg Kommune den 6. december 2022.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Dit valg huskes indtil cookies slettes.

Accepter kun nødvendige cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies

Persondata

Der kan indtastes persondata til denne hjemmeside. Der indsamles ikke persondata uden en aktiv indsats fra brugeren. Persondata overføres krypteret.

 Læs vores persondatapolitik her