Vis som PDF

Takster 2019

Driftsbidrag

 

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr.

500,00

625,00

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

kr.

100,00

125,00

Vandafgift pr. m3.

kr.

6,00

7,50

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,37

7,96

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Excl. moms

Incl. Moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

4.500,00

5.625,00

                                    Øvrige forbrugere  0 – 500 m3/år

kr.

4.500,00

5.625,00

                                                 -               501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag)

kr.

9.000,00

11.250,00

                                                -            2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag)

kr.

13.500,00

16.875,00

                                                 -           5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag)

kr.

18.000,00

22.500,00

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

4.275,11

5.343,89

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

23.513,13

29.391,41

Stikledningsbidrag pr. stk

Kr.

6.412,68

8.015,85

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder

pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

 

Gebyrer

 

Excl. moms

Incl. moms

       
       

Rykkergebyr

kr.

      100,00

Momsfrit

Flyttegebyr

kr.

150,00

187,50

Gebyr for aflæsning af vandmåler

kr.

250,00

Momsfrit

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Kr.

350,00

437,50

Gebyr for genudskrivning af årsopgørelse

kr.

100,00

Momsfrit

Byggevand ved mindre byggerier (parcelhus og lign.)  *)

kr.

1.000,00

1.250,00

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning

kr.

1.000,00

1.250,00

  *) Afgift for byggevand ved større byggerier skønnes fra gang til gang

 

Depositum:  Ved tilslutning i forbindelse med nybyggeri og/eller ny udstykning skal der samtidig med anlægsbidrag/tilslutningsbidrag eller senest med udstedelse af byggetilladelse betales et depositum på kr. 6.250,- (kr. 5.000,- + moms) pr. anlægsbidrag/tilslutningsafgift til sikkerhed for eventuel beskadigelse af stophane m.v. under byggeri/anlægsarbejdet.  Når byggerier inkl. udendørsanlæg og/eller udstykningen er færdiganlagt tilbagebetales det indbetalte depositum med fradrag af faktiske udgifter ved kontrol af måler og tilslutning, samt eventuel udgift til renovering af stophane m.v., som er beskadiget under bygge- og anlægs- henholdsvis udstykningsarbejdet.

 

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Silkeborg Kommune den xx. december 2018.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies